E-posta Gönderin

info@footopia.com.tr

Ücretsiz Danışma İçin:

0850 303 10 30

Tırnak Bakımının Önemi
20 Aralık 20190 Görüntülenme

Tırnağın asıl bölümü plağıdır. Tırnağın yumuşak doku içerisine gömülü olan, tırnak plağının yaklaşık beşte birini kaplayan kısmına, tırnak kökü denir. Tırnağın dışardan serbest olarak görünen
kısmına ise tırnak plağı  denir. Tırnak plağı, parmak uçları deriden ayrılarak
ileri doğru uzayan, beyaz ya da sarımsı sert bir çıkıntıdır, ayrıca alt yüzü yumuşak, dokuya
yapışıktır. Tırnak, üst derinin keratinleşmesi ile oluşur,
Diğer tür keratinlerden ayırmak için tırnak keratinine “onychin” adı verilir. Tırnağın
uzayan serbest kısmına margo liber, deriye gömülü iki yan kenara margo lateralis denir.
Sağlıklı bir insan tırnağı; bir kenardan diğer kenara enine olarak ve tırnak dibinden,
tırnak ucuna doğru uzunlamasına olmak üzere iki yöne kavislidir.5
Tırnak plağının içerdiği su, tırnağın bükülebilir veya kolay kırılabilir olmasını sağlar.
Bükülebilir, esnek bir tırnaktaki normal su oranı yaklaşık %12’ dir. Suyun daha düşük
bulunduğu durumlarda tırnak kolay kırılır, çatlar veya pul pul kalkar. Tırnakların içerdiği
yağ oranı çok azdır. Asıl mineral element kalsiyumdur, ancak sadece %0,1 oranında bulunur
ve tırnakları sertleştirmede çok az bir etkisi vardır. Tırnak plağında kan damarları ve sinirler
bulunmaz.

Tırnaklar embriyo içinde gelişir. Üst deri katlanarak tırnak katını oluşturur. Yaklaşık
üçüncü ayda, bu kıvrımlar kalın bir bölge şeklinde belirirler. Tırnak oluşumu yaklaşık
beşinci ayda tırnakların parmak uçlarına doğru uzaması ile tamamlanır. Tırnakların
büyümesi tırnak yatağında hücre bölünmesi ile gerçekleşir. Hücreler yenilendikçe, yaşlı
hücreler ileri doğru itilir. Bu hücreler keratinleşir ve hücre çekirdeğinin bozulması sonucu
sertleşir ve ölürler. Hücreler, aralardaki boşluklara salgıladıkları güçlü yapışkan bir madde
ile birbirlerine sıkı bir şekilde bağlıdırlar. Salgılanan bu madde ile hücreler birbirine yapışır
ve sert tırnak plağını oluşturur. Tırnak yatağında üreyen yeni hücreler, üst tırnak plağının
hareketi ile ileri doğru itilirler, üst tırnak plağına yapışarak tırnak plağının altını oluştururlar.
Tırnak plağı birbirine çok yakın üç tabakadan meydana gelir, her bir tabaka tırnak
tabanından veya tırnak yatağından gelişir. Kolay kırılabilen tırnaklarda tırnak plağının kat
kat ayrılıp kalkmasının nedeni budur.
Tırnak, tırnak kenarlarındaki oluklar boyunca uzar. Oluklar, tırnak duvarları adı
verilen deri kıvrımları tarafından korunur. Tırnak büyümesi hayat boyu devam eder. Büyüme
oranı kişiden kişiye değişir. Büyüme gençlerde, yaşlılara oranla daha hızlıdır. Hücreler,
yarım ay bölgesinde tırnak ucuna doğru yaklaşık 3 ayda hareket ederler, eğer tırnak tamamen
düşmüşse tırnağın tekrar büyümesi 4–5 ay sürer. Uzun parmak tırnakları, kısa parmak
tırnaklarından, sağ el tırnakları, sol el tırnaklarından daha çabuk uzar. Ultra-viyole ışınlar,
hücre bölünme hızını arttırır, bu nedenle tırnaklar yaz mevsiminde, kışa oranla daha çabuk
uzar. Tırnak plağında oluşacak bir hasar ancak tırnak uzadıkça kesilerek giderilebilir, çünkü
tırnak plağı ölüdür.7

 

Tırnak keratin sert tabakadan oluşan, yarı şeffaf deri ekidir. Keratin boynuzsu dokuların bütününü oluşturan protein maddesidir.

Tırnaklar parmak uçlarını korur.

Tırnak yassı , elastik yapıdadır.

Tırnaklar embriyo içinde gelişir.

Tırnak embriyoda beşinci ayda parmak uçlarına doğru uzayarak tamamlanır.

El tırnakları yaklaşık günde 0,1 mm kadar uzar. Ayak Tırnakları ele oranla daha geç gelişir.

Tırnakların uzaması dış etkenlere göre , yaşa göre, mevsimsel durumlara göre değişkenlik gösterir.

Tırnakların görevi çok hassas sinir ağıyla sarılı olan parmak uçlarını dış etkenlerden korumaktır.

Tırnak parmak ucu duyarlılığı için son derece gereklidir.

Tırnaklar parmakların rahat hareket etmesinini sağlar.

Tırnaklar parmakları çarpma gibi travmalardan koruyucu dokulardır.

Tırnaklar küçük, ince şeyleri tutmaya yardımcı olur.

Tırnaklar kaşınmamıza yardımcı olur.

Tırnaklar el ve ayaklarda estetik güzellik sağlar.